Toán Lớp 5: giải giúp mik 2 bài này ạ. Thank trước ạ ^_^ Bài 1: Tuổi bố năm nay gấp 4 lần tuổi con và tổng số tuổi 2 bố con. Hãy tính mỗi người khi

Question

Toán Lớp 5: giải giúp mik 2 bài này ạ. Thank trước ạ ^_^
Bài 1: Tuổi bố năm nay gấp 4 lần tuổi con và tổng số tuổi 2 bố con. Hãy tính mỗi người khi tuổi bố gấp 3 lần tuổi con.
bài 2: Trước đây 8 năm tuổi Hảo bằng nửa tuổi Hảo sau đây 8 năm nữa. Tính tuổi Hảo hiện nay, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 6 ngày 2022-06-04T18:42:16+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
     2.Tuổi Hoả hiện nay là:
     16
    Lời giải và giải thích chi tiết: 8+8=16 nếu chia nữa tuổi là chia cho 2 thì 16:2= 8 
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )