Toán Lớp 5: giải giúp e ạ a)3/4+ 5/6 b)5/9×6/7 c)12/7:28/21

Question

Toán Lớp 5: giải giúp e ạ
a)3/4+ 5/6
b)5/9×6/7
c)12/7:28/21, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 6 tháng 2022-06-21T07:39:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)$\dfrac{3}{4}$ + $\dfrac{5}{6}$ = $\dfrac{18}{24}$ + $\dfrac{20}{24}$ = $\dfrac{38}{24}$= $\dfrac{19}{12}$
  b) $\dfrac{5}{9}$ . $\dfrac{6}{7}$ = $\dfrac{5 .6}{9 .7}$ = $\dfrac{30}{63}$ = $\dfrac{10}{21}$
  c) $\dfrac{12}{7}$ : $\dfrac{28}{21}$ = $\dfrac{12}{7 }$ . $\dfrac{21}{28}$ = $\dfrac{252}{196}$ = $\dfrac{9}{7}$
    

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)3/4 + 5/6
  = 18/24 + 20/24
  = 38/24
  = 19/12
  b)5/9 xx 6/7
  = 30/63
  = 10/21
  c) 12/7 : 28/21
  = 12/7 xx 21/28
  = 252/196
  = 9/7

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )