Toán Lớp 5: Giải bài toán sau: Một gói trà tam thất – xạ đen nặng 2g có thành phần như sau: tam thất 1g, xạ đen 0,5g, hoa chè: 0,5g. Hãy tính tỉ số

Question

Toán Lớp 5: Giải bài toán sau: Một gói trà tam thất – xạ đen nặng 2g có thành phần như sau: tam thất 1g, xạ đen 0,5g, hoa chè: 0,5g. Hãy tính tỉ số phần trăm của lượng tam thất, xạ đen, hoa hòe so với cả gói., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 2 tháng 2022-12-15T18:27:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tỉ số phần trăm của tam thất so với cả gói là:
  1:2=1/2
  1/2=50%
  Tỉ số phần trăm của xạ đen so với cả gói là:
  0,5:2=0,25
  0,25=25%
  Tỉ số phần trăm của hoa chè so với cả gói là:
  0,5:2=0,25
  0,25=25%

 2. Giải đáp_Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tỉ số phần trăm của lượng tam thất với cả gói là :
           1 : 2 = 0,5 = 50%
   Tỉ số phần trăm của lượng xạ đen với cả gói là :
           0,5 : 2 = 0,25 = 25%
   Tỉ số phần trăm của lượng hoa hòe với cả gói là :
           0,5 : 2 = 0,25 = 25%
                                  Đáp số : Lượng tam thất : 50% cả gói
                                                Lượng xạ đen : 25% cả gói
                                                Lượng hoa hòe : 25% cả gói

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )