Toán Lớp 5: Giá trị của chữ số 5 trong số 83,925 là: B/tỉ số phần trăm của 24 và 60 C/hỗn số 8 Và 5/100 bằng số thập phân nào? D/số lớn nhất trong

Question

Toán Lớp 5: Giá trị của chữ số 5 trong số 83,925 là:
B/tỉ số phần trăm của 24 và 60
C/hỗn số 8 Và 5/100 bằng số thập phân nào?
D/số lớn nhất trong các số 5,798;5,897;5,97;5,897, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 1 tuần 2022-06-15T21:30:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a/chữ số 5 trong số 83,925 có giá trị là 5 đơn vị

  b/tỉ số phầm trăm của 24 và 60 là 

                    (24:60)x100= 40 (%)

                                   vậy tỉ số phần trăm của 24 và 60 là 40%

  c/ 8 và 5/100 đổi ra số thập phân ta giữ nguyên 8

                                                             đổi 5/100 ra số thập phân là 0.05

                                                             cộng 8 vào phần nguyên

  ta đc hỗn số 8 và 5/100 đổi ra số thập phân ta đc 8,05

  d/ số lớn nhất trong các số

  5,798

  5,897

  5,97

  5,897

  trong 4 số ta thấy cosphaafn nguyên giống nhau ta giữ phần nguyên lại so sánh phần thập phân

  798<897>97<897

  ta thấy số lớn nhất là 897 

  vậy số lớn nhất trong 4 số là :

  5,897

   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:

   A) 0,005

   B) 40%

   C) 8,05

   D) 5,97

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )