Toán Lớp 5: Giá trị của biểu thức 18,705 + 875,23 – 197,86 là : A. 706.175 B. 706,075 C. 696,075 D. 864,42

Question

Toán Lớp 5: Giá trị của biểu thức 18,705 + 875,23 – 197,86 là :
A. 706.175 B. 706,075 C. 696,075 D. 864,42, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 6 tháng 2022-06-20T08:16:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 18,705+875,23-197,86
  =893,935-197,86
  =696,075
  Chọn C.696,075.

 2. Giá trị của biểu thức 18,705 + 875,23 – 197,86 là :
  A. 706.175     B. 706,075           C. 696,075           D. 864,42
  Ta có:
  18,705 + 875,23 – 197,86
  = 893,935 – 197,86 
  = 696,075
  => Ta chọn câu C. 696,075
  #re
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )