Toán Lớp 5: Giá trị của biểu thức 0,34567 x 10 x 100 là : A. 34,567 B. 345,67 C. 3,4567 D. 3456,7

Question

Toán Lớp 5: Giá trị của biểu thức 0,34567 x 10 x 100 là :
A. 34,567 B. 345,67 C. 3,4567 D. 3456,7, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 2 ngày 2022-06-17T23:10:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  0,34567 xx 10 xx 100
  = 0,34567 xx 1000
  = 345,67
  -> Chọn B

 2. Giá trị của biểu thức 0,34567 x 10 x 100 là :
  B.345,67

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )