Toán Lớp 5: gi Đ hoạc s Một cửa hàng bán 160kg gạo , lượng gạo bán đó bằng 40% lượng gạo của cửa hàng . vậy còn 400 kg gạo -.. b Xx 0,99+ X :

Question

Toán Lớp 5: gi Đ hoạc s
Một cửa hàng bán 160kg gạo , lượng gạo bán đó bằng 40% lượng gạo của cửa hàng . vậy còn 400 kg gạo ……
b Xx 0,99+ X :100= 2000,06 …..
c 2 giờ 12 phút + 2,2 giờ ……, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 3 tuần 2022-06-04T11:15:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Một cửa hàng bán 160kg gạo , lượng gạo bán đó bằng 40% lượng gạo của cửa hàng . vậy còn 400 kg gạo : S
  Nếu như còn lại 400 kg gạo thì tổng số kg gạo là: 160 + 400 = 540 kg gạo
  thì 40% kg gạo là: 540 : 100 x 40 = 216 kg gạo 
  vậy còn 400 kg gạo là sai: S
  b Xx 0,99+ X :100= 2000,06  Đ
  vì Xx 0,99+ X :100 = Xx 0,99+ X x 0,01
  vậy 2000,06 x (0,99 + 0,01) = 2000,06 x 1 = 2000,06
  nên đáp án trên là đáp án đúng: Đ
  c 2 giờ 12 phút + 2,2 giờ = 4,4 giờ
       2,2 giờ
  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!
  @PHƯƠNG

 2. Giải đáp:
   S
  b x=19,8045
  c 4 giờ 24 phút

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )