Toán Lớp 5: Ghi số thích hợp vào chỗ chấm. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 30m, chiều rộng 25m. Người ta dành 26% diện tích mảnh vườn để t

Question

Toán Lớp 5: Ghi số thích hợp vào chỗ chấm. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 30m, chiều rộng 25m. Người ta dành 26% diện tích mảnh vườn để trồng rau muống, 38% diện tích mảnh vườn để trồng rau cải, còn lại dùng để trồng rau su hào. Tính diện tích trồng rau su hào., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 7 ngày 2022-06-17T00:45:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Diện tích mảnh vườn đó là:
  30xx25=750(m^2)
  $\\$
  Đổi 26%=\frac{26}{100}; 38%=\frac{38}{100}
  $\\$
  Tổng số phần trăm để trồng rau muống và rau cải là:
  \frac{26}{100}+\frac{38}{100}=\frac{64}{100}
  Phần trăm của mảnh đất để trồng rau su hào là:
  1-\frac{64}{100}=\frac{36}{100}
  Diện tích trồng rau su hào là:
  750xx\frac{36}{100}=270(m^2)
  $\\$
  Đáp số: 270m^2
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích mảnh vườn là :
  30 xx 25 = 750  (m^2)
  Diện tích trồng rau su hào là :
  700 : (100% – 26% – 38%) = 270  (m^2)
           Đáp số : 270   m^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )