Toán Lớp 5: Ghi số thích hợp vào chỗ chấm. Một chiếc ô tô đi 100km hết 5 lít xăng. Hỏi ô tô đi 250 km hết bao nhiêu lít xăng? Đáp số: — lít

Question

Toán Lớp 5: Ghi số thích hợp vào chỗ chấm. Một chiếc ô tô đi 100km hết 5 lít xăng. Hỏi ô tô đi 250 km hết bao nhiêu lít xăng? Đáp số: …….. lít xăng, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 5 ngày 2022-06-17T11:08:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số lít xăng ô tô tiêu hết để đi 250km là:
  $(5×250 ) :100 = 12,5 (lít)$
  Đáp số $12,5 l$

 2. Giải đáp:
  12,5
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Số km 1 lít xăng đi được là:}$
          100 : 5 = 20 (km)
  $\text{Số lít xăng 250km cần để chạy là:}$
          250 : 20 = 12,5 (lít) 
                $\text{Đáp số: 12,5 lít}$ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )