Toán Lớp 5: Đúng ghi Đ , sai ghi S vào ô trống : A.2,5*0,01=0,25 [ ]. B.20% của 120 là 24[. ] C. Chu vi hình vuông là 16,24 thì cạnh hình

Question

Toán Lớp 5: Đúng ghi Đ , sai ghi S vào ô trống :
A.2,5*0,01=0,25 [ ]. B.20% của 120 là 24[. ]
C. Chu vi hình vuông là 16,24 thì cạnh hình vuông là 4,06m [. ], hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ngân 1 tháng 2022-03-14T22:20:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. A.2,5 x 0,01=0,25 [ S ] (2,5 x 0,01 = 0,025)
  B.20% của 120 là 24[ Đ ] (120 x $\frac{20}{100}$ = 24)
  C. Chu vi hình vuông là 16,24 thì cạnh hình vuông là 4,06m [ Đ ] (Một cạnh hình vuông: 16,24m : 4 = 4,06m)

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  A. 2,5 xx 0,01 = 0,25 [ S ].
  -> 2,5 xx 0,01 = 0,025
  B. 20% của 120 là 24 [ Đ ]
  -> 120 : 100 xx 20 = 24
  C. Chu vi hình vuông là 16,24 m thì cạnh hình vuông là 4,06m [ Đ ]
  -> 16,24 : 4 = 4,06

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )