Toán Lớp 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) 12 tấn 5kg = 1205kg b) 20,21 x 0,1 = 2, 021

Question

Toán Lớp 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S:
a) 12 tấn 5kg = 1205kg b) 20,21 x 0,1 = 2, 021, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 2 tháng 2022-03-02T14:42:12+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  12 tấn 5 kg = 12 005 kg
  Vì 1 tấn = 1000 kg
  ⇒ S
  b)
  20,21 × 0,1 = 2,021
  Vì 20,21 × 0,1 = 20,21 : 10 = 2,021
  ⇒ Đ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )