Toán Lớp 5: Đội văn nghệ lớp em có 15 học sinh nữ và 10 học sinh nam. Tỉ số phần trăm của học sinh nam so với học sinh cả đội là: A. 10% B. 15% C.

Question

Toán Lớp 5: Đội văn nghệ lớp em có 15 học sinh nữ và 10 học sinh nam. Tỉ số phần trăm của học
sinh nam so với học sinh cả đội là:
A. 10% B. 15% C. 40% D. 66%
Một xưởng may đã dùng hết 1020m vải để may quần áo, trong đó số vải may quần
chiếm 70%. Hỏi số vải may áo là bao nhiêu mét?
A. 360m B. 306m C. 305m D. 350m
Viết đầy đủ cách làm mình sẽ cho hay nhất nhé, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 19 phút 2022-06-20T18:34:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
                  giải:
  Tỉ số phần trăm của học sinh nam so với học sinh nữ là:
          $\frac{10}{15}$ × 100% = 66%
  ⇒ Ta chọn 66%
  ————————————————————————————————————–
                  giải:
  Số vải may áo chiếm số phần trăm là:
           100 ÷ 100 – 70 ÷ 100 = 0,3
  Đổi 0,3 = 30%
  Số vải may áo là:
            30 ÷ 100 × 1020 = 306 (mét)
  ⇒ Ta chọn 306 mét

 2. Bài 1:
  Tỉ số phần trăm học sinh nam so với học sinh nữ là:
  10/15 xx100%~~66%
  Chọn D
  Bài 2:
  Số vải may áo chiếm:
  100%-70%=30%
  Số vải may áo là:
  30%xx1020=306(m)
  Chọn B

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )