Toán Lớp 5: Đội tuyển của trường A tham gia hội khoẻ Phù Đổng cấp huyện gồm các bạn học sinh nam và học sinh nữ. Dự định số bạn nữ tham gia đội tuy

Question

Toán Lớp 5: Đội tuyển của trường A tham gia hội khoẻ Phù Đổng cấp huyện gồm các bạn học sinh nam và học sinh nữ. Dự định số bạn nữ tham gia đội tuyển bằng 1/3 số bạn nam. Nhưng do điều kiện thay 2 bạn nữ bằng 2 bạn nam, khi đó số bạn nữ = ¼ số bạn nam.
a)Tính xem đội tuyển của trường đi dự Hội khoẻ Phù Đổng có bao nhiêu học sinh?
b) Có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam của đội tuyển trường A tham gia hội khoẻ Phù Đổng?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 29 phút 2022-06-15T05:41:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:Tổng số phần học sinh lúc ban đầu là:
  1 + 4 = 5 ( phần)
  Tổng số phần học sinh lúc sau là:
  1 + 5 = 6 ( phần)
  Lúc ban đầu số học sinh nam so với số học sinh trong đội tuyển là:
  1 : 5 = 
  1
  5
   ( tổng số học sinh)
  Sauk hi thay thì số học sinh nam so với số học sinh trong đội tuyển là:
  1 : 6 = 
  1
  6
   ( tổng số học sinh)
  Sauk hi thay 1 học sinh nữ bằng 1 học sinh nam thì số học sinh nam tăng là:
  1
  5
  1
  6
  =
  1
  30
   (tổng số học sinh)
  Đội tuyển có số học sinh là:
  1 : 
  1
  30
   = 30 ( học sinh)
  Đáp số: 30 học sinh.
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Tổng số phần học sinh lúc ban đầu là:
  1 + 4 = 5 ( phần )
  Tổng số phần học sinh lúc sau là:
  1 + 5 = 6 ( phần )
  Lúc ban đầu số học sinh nam so với số học sinh trong đội tuyển là:
  1 : 5 = 1/5 ( tổng số học sinh )
  Sau khi thay thì số học sinh nam so với số học sinh trong đội tuyển là:
  1 : 6 = 1/6 ( tổng số học sinh )
  Sau khi thay 1 học sinh nữ bằng 1 học sinh nam thì số học sinh nam tăng là:
  1/5 – 1/6 = 1/30 ( tổng số học sinh )
  Đội tuyển có số học sinh là:

  1 : 1/30 = 30 ( học sinh )
  chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )