Toán Lớp 5: Đổ 52,7 lít nước mắm vào 3 cái can Biết can thứ nhất ít hơn can thứ hai 3,5 lít và nhiều hơn can thứ ba 6 lít tìm mỗi số lít nước mắm m

Question

Toán Lớp 5: Đổ 52,7 lít nước mắm vào 3 cái can Biết can thứ nhất ít hơn can thứ hai 3,5 lít và nhiều hơn can thứ ba 6 lít tìm mỗi số lít nước mắm mỗi can
NHANH GÚP EM VỚI Ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 6 tháng 2022-05-25T19:23:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi x là số lít nước ở can thứ nhất .
  Vì can thứ nhất ít hơn can thứ hai là 3,5 lít
  ⇒ Gọi can thứ 2 là x + 3,5
  Vì can thứ nhất nhiều hơn can thứ 3 là 6 lít 
  ⇒ Gọi can thứ 3 là x – 6
  Vì tổng của 3 can là 52,7 lít nước 
  ⇒ x + (x+3,5) + (x-6) = 52,7
  ⇒ x + x + 3,5 + x – 6 = 52,7
  ⇒ 3x = 52,7 + 6 – 3,5
  ⇒ 3x = 55,2
  ⇒ x = 55,2 : 3
  ⇒ x = 18,4
  Vậy can thứ nhất có 18,4 lít nước 
  Can thứ 2 có : 18,4 + 3,5 = 21,9 (lít nước)
  Can thứ 3 có : 18,4 – 6 = 12,4 (lít nước)
   

 2. Bài giải:
  Gọi số lít ở can 1, can 2, can 3 lần lượt là : x ; x + 3,5 ; x – 6
  Tổng 3 can là : x + ( x + 3,5 ) + ( x – 6 ) = 52,7
  => 3x – 2,5 = 52,7
  => 3x = 55,2
  => x = 55,2 : 3
  => x = 18,4
  Vậy :
  Can thứ 1 là : 18,4 lít
  Can thứ 2 là : 18,4 + 3,5 = 21,9 lít
  Can thứ 3 là : 18,4 – 6 = 12,4 lít

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )