Toán Lớp 5: Diện tích hình chữ nhật là 40,5 m2 .chiều rộng 4,5m. tính chiều dài.

Question

Toán Lớp 5: Diện tích hình chữ nhật là 40,5 m2 .chiều rộng 4,5m. tính chiều dài., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 2 tháng 2022-03-12T09:20:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Chiều dài của hình chữ nhật đó là:

  40,5 : 4,5=9 (m)

  Đáp số: 9m

  ———————————

  CD=S:CR

  Trong đó:

  CD: Chiều dài

  S: Diện tích

  CR: Chiều rộng

   

 2.  Chiều dài của hình chữ nhật đó là :

  d = S : r = 40,5 : 4,5 = 9 ( m )

   Đáp số : 9  m  

  Chú thích :

  +) d là chiều dài

  +) r là chiều rộng 

  +) S là diện tích 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )