Toán Lớp 5: điền dấu > < = thích hợp vào chỗ chấm : 3m2 9dm2 ...39 dm2 / 300ha ...3km2 / 6dm2 5cm2 ...650cm2 / 7/5 ha ...13000m2

Question

Toán Lớp 5: điền dấu > < = thích hợp vào chỗ chấm : 3m2 9dm2 ...39 dm2 / 300ha ...3km2 / 6dm2 5cm2 ...650cm2 / 7/5 ha ...13000m2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 6 tháng 2022-06-21T05:33:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)3m^2 9dm^2>39dm^2
  Giải thích:
  3m^2 9dm^2=309dm^2
  b)300ha=3km^2
  Giải thích:
  3km^2=300ha
  c)6dm^2 5cm^2<650cm^2
  Giải thích:
  6dm^2 5cm^2=605cm^2
  d)7/5ha>13000m^2
  Giải thích:
  7/5ha=14000m^2.

 2. Đây bạn nhé
  toan-lop-5-dien-dau-thich-hop-vao-cho-cham-3m2-9dm2-39-dm2-300ha-3km2-6dm2-5cm2-650cm2-7-5-ha-13

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )