Toán Lớp 5: Đi từ địa điểm A đến địa điểm B phải qua điểm C. Lúc 5 giờ 40 phút Hùng đi xe máy từ A với vận tốc 45 km/giờ để đến B. Lúc 7giờ 30 phút

Question

Toán Lớp 5: Đi từ địa điểm A đến địa điểm B phải qua điểm C. Lúc 5
giờ 40 phút Hùng đi xe máy từ A với vận tốc 45 km/giờ
để đến B. Lúc 7giờ 30 phút, Thắng cũng đi xe máy từ C
với vận tốc 40 km/giờ để đến B. Hai người cùng đến B
lúc 9 giờ.
Như vậy, địa điểm A cách địa điểm C là bao nhiêu km, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 1 tháng 2022-12-20T22:38:32+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  86,25km
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thời gian Hùng  đi từ A đến B là:
  9 giờ -5 giờ 45 phút=3 giờ 15 phút
                                        =3,25 giờ
  Quãng đường từ A đến B là:
  45×3,25=146,25(km)
  Thời gian Thắng đi từ C đến B là:
  9 giờ -7 giờ 30 phút=1 giờ 30 phút
                                        =1,5 giờ
  Quãng đường từ C đến B là:
  40×1,5=60(km)
  Quãng đường từ A đến C là:
  146,25-60=86,25(km)
  Đáp số: 86,25km

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )