Toán Lớp 5: để hút hết nước ở một cái hồ phải dùng liên tục 4 cái máy trong 18 giờ.hỏi dùng 6 cái máy thì hút hết trong mấy giờ

Question

Toán Lớp 5: để hút hết nước ở một cái hồ phải dùng liên tục 4 cái máy trong 18 giờ.hỏi dùng 6 cái máy thì hút hết trong mấy giờ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 8 tháng 2022-04-19T14:10:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  12 giờ
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1 cái máy hút hết nước trong khoảng thời gian là:
     18×4=72(giờ)
  6 cái máy hút hết nước trong khoảng thời gian là:
     72:6=12(giờ)
            Đ/S:12 giờ

 2. text{Áp dụng toán tỉ lệ}
  6 cái máy gút trong số giờ là:
  18xx4:6=12(giờ)
  Đáp số 12 giờ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )