Toán Lớp 5: Đề Bài: Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m. Người ta xây thành giếng rộng 0,3m bao quanh miệng giếng. Tính diện tích củ

Question

Toán Lớp 5: Đề Bài:
Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m. Người ta xây thành giếng rộng 0,3m bao quanh miệng giếng. Tính diện tích của thành giếng đó.
ai trả lời giải thích dễ hiểu = 5 sao, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 2 tháng 2022-03-02T21:13:21+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Diện tích miệng giếng nước là :
  0,7 xx 0,7 xx 3,14 = 1,5386 ( m^2 )
  Bán kính khi xây thêm thành giếng là :
  0,7 + 0,3 = 1 ( m )
  Diện tích cả miệng giếng nước và thành giếng là :
  1 xx 1 xx 3,14 = 3,14 ( m^2 )
  Diện tích của thành giếng đó là :
  3,14 – 1,5386 = 1,6014 ( m^2 )
  Đáp số : 1,6014 m^2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )