Toán Lớp 5: Đề Bài: đặt tính rồi tính a) 126,45 + 796,892; b) 352,19 – 189,471; c) 75,54 x 39;

Question

Toán Lớp 5: Đề Bài: đặt tính rồi tính
a) 126,45 + 796,892; b) 352,19 – 189,471;
c) 75,54 x 39; d) 308,85 : 14,5
bao gồm đặt tính rồi tính, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 1 tháng 2022-03-19T15:59:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. a;126,45 + 796,892= 923,342                                                                  
    b; 352,19 – 189,471= 162,719      
    c;75,54 x 39=2,946.06
    d;308.85:14.5=21.3

  2. Đề Bài: đặt tính rồi tính a)
    126,45 + 796,892= 923,342                              b) 352,19 – 189,471= 162,719                                            d,308,85 : 14,5 =21,3                                             c) 75,54 x 39 =2946,06                                  

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )