Toán Lớp 5: Đặt tính rồi tính: a) 59,66 + 25,8 b) 2,35 x 7 c) 3,8 x 8,4 482 + 37,99 32,08 x 16 3,204 x 7,2 27,034 – 9,18 0,409 x 2,6 0,125 x 5,7 2,

Question

Toán Lớp 5: Đặt tính rồi tính:
a) 59,66 + 25,8
b) 2,35 x 7
c) 3,8 x 8,4 482 + 37,99
32,08 x 16
3,204 x 7,2 27,034 – 9,18
0,409 x 2,6
0,125 x 5,7 2,3 – 0,47
0,59 x 8,09
2,35 x 2,08
nhanh phải đúng, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 2 tháng 2022-11-24T00:33:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a) 59,66 + 25,8=85,46
  b) 2,35 x 7=16 ,45
  c) 3,8 x 8,4=31.92
  482 + 37,99=519,99
  32,08 x 16=513,28
  0,409 x 2,6=1,0634
  0,125 x 5,7=0,7125
  2,3 – 0,47=1,83
  0,59 x 8,09=4,7731
  2,35 x 2,08=4,888
  xin hay nhất ạ
   

 2. Giải đáp:
  b) 2,35 x 7=16 ,45
  c) 3,8 x 8,4=31.92
  482 + 37,99=519,99
  32,08 x 16=513,28
  0,409 x 2,6=1,0634
  0,125 x 5,7=0,7125
  2,3 – 0,47=1,83
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )