Toán Lớp 5: Đặt tính rồi tính. a) 55,8 : 45 b) 5,95 : 17 c) 43,05 : 1,23 d) 5,2 : 0,25 Đặt tính chi tiết

Question

Toán Lớp 5: Đặt tính rồi tính. a) 55,8 : 45 b) 5,95 : 17 c) 43,05 : 1,23 d) 5,2 : 0,25
Đặt tính chi tiết và đầy đủ với ạ! hứa vote 5sao và cảm ơnnnn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang 1 tháng 2022-03-19T04:17:00+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. 55,8÷45=1,24
    5,95÷17=0,35
    43,05÷1,23=35
    5,2÷0,25=20,8

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )