Toán Lớp 5: Đặt tính rồi tính 29,61:4,7 2,464:0,07 0,6136:0,52

Question

Toán Lớp 5: Đặt tính rồi tính
29,61:4,7
2,464:0,07
0,6136:0,52, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 1 tuần 2022-04-13T22:45:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Xem hình
   

  toan-lop-5-dat-tinh-roi-tinh-29-61-4-7-2-464-0-07-0-6136-0-52

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   cho a hay nhất ik em gì ơi

  toan-lop-5-dat-tinh-roi-tinh-29-61-4-7-2-464-0-07-0-6136-0-52

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )