Toán Lớp 5: đặt kế hoạch xây dựng thư viện xanh , lớp 5a đề ra mục tiêu đến cuối năm sẽ hàn thành kế hoạch 120 quyển sách các loại . Nay do có nhiề

Question

Toán Lớp 5: đặt kế hoạch xây dựng thư viện xanh , lớp 5a đề ra mục tiêu đến cuối năm sẽ hàn thành kế hoạch 120 quyển sách các loại . Nay do có nhiều trở ngại , lớp đã hạ chỉ tiêu đề ra bớt 5% . Vậy lớp 5a cần có bao nhiêu quyển sách các loại để hoàn thành kế hoạch xây dựng thư viện lớp mình ?
NHANH GIÚP MIK VỚI NHÉ!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 4 ngày 2022-06-18T20:36:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta coi: 120 quyển sách tương đương với 100%

  1% của 120 quyển vở là:

  120 : 100 = 1,2  (quyển sách)

  5% của 120 quyển vở là:

  1,2 x 5 = 6 ( quyển sách )

  Vậy lớp 5a cần có số quyển sách các loại để hoàn thành kế hoạch xây dựng thư viện lớp mình là:

  120 – 6 = 114 ( quyển sách )
               Đáp số: 114 quyển sách

   

 2. Số chỉ tiêu còn:

  100% – 5% = 95%

  Số sách bị giảm là:

  120 : 95% * 5% = 6 (quyển sách)

  Số quyển sách các loại để hoàn thành kế hoạch xây dựng là:

  120 – 6 = 114 (quyển sách)

  Đ/s: 114 quyển sách

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )