Toán Lớp 5: Cửa hàng bán 400kg đậu gồm có đậu xanh và đậu nành. biết đậu xanh là 160kg. a. khối lượng đậu xanh chiếm bao nhiêu phần trăm tổng tổng

Question

Toán Lớp 5: Cửa hàng bán 400kg đậu gồm có đậu xanh và đậu nành. biết đậu xanh là 160kg.
a. khối lượng đậu xanh chiếm bao nhiêu phần trăm tổng tổng số đậu cửa hàng đã bán.
b. Trong đó 55% số đậu đã bán cho khu phố em. Số đậu còn lại bán cho nhà hàng. Hỏi số đậu bán cho nhà hàng là bao nhiêu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2022-02-17T18:22:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{a) Khối lượng đậu xanh chiếm số phần trăm tổng số đậu cửa hàng đã bán là:}$

  $\text{160 : 400 × 100 = 40%}$

  $\text{b) Số đậu đã bán cho nhà hàng chiếm số phần trăm tổng số đậu cửa hàng đã bán là:}$

  $\text{100% – 55% = 45%}$

  $\text{Số đậu bán cho nhà hàng là:}$

  $\text{400 × 45 : 100 = 180 (kg)}$

  $\text{Đáp số: a) 40%; b) 180 kg}$

  $\textit{Ha1zzz}$

   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  a.Khối lượng đậu xanh chiếm số phần trăm tổng số đậu cửa hàng đã bán là:
                                      160:400=0,4
                                       0,4=40%
  b.Số đậu đã bán cho khu phố nhà em là:
                       400:100×55=220(kg)
  Số đậu bán cho nhà hàng là:
                       400-220=180(kg)
                                    Đáp số:a.40%
                                                 b.180 kg.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )