Toán Lớp 5: Cứ 2 tấn giấy vụn thì sản xuất được 50.000 tiền vở Hỏi 8 tấn giấy vụn như thế sản xuất bao nhiêu quyển vở

Question

Toán Lớp 5: Cứ 2 tấn giấy vụn thì sản xuất được 50.000 tiền vở Hỏi 8 tấn giấy vụn như thế sản xuất bao nhiêu quyển vở, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 6 tháng 2022-06-11T05:49:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 200.000 quyển vở
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1 tấn giấy vụn sản xuất được số quyển vở là :
  50.000 : 2 =25.000 (quyển)
  8 tấn giấy vụn sản xuất  được số quyển vở là :
  25.000×8=200.000(quyển)
                       Đáp số: 200.000 quyển vở

 2. Tóm tắt : 2 tấn giấy vụn : 50 000 quyển vở
  8 tấn giấy vụn : … quyển vở
  Bài giải
  1 tấn giấy vụn thì sản xuất được số quyển vở là
  50 000 : 2 = 25 000 ( quyển vở )
  8 tấn giấy vụn thì sản xuất được số quyển vở là
  25 000 x 8 = 200 000 ( quyển vở )
  Đáp số : 200 000 quyển vở
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )