Toán Lớp 5: Cứ 15 người thì làm được 195 con gấu bông.Hỏi 390 thì làm được bao nhiêu con gấu bông.

Question

Toán Lớp 5: Cứ 15 người thì làm được 195 con gấu bông.Hỏi 390 thì làm được bao nhiêu con gấu bông., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 30 phút 2022-05-31T23:03:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   #Clickbim 
  1 người thì làm được số còn gấu bông là :
        195 : 15 = 13(con)
  390 thì làm được số con gấu bông là : 
       390 x 13 = 5070 (con)
           Đáp số :5070 con gấu bông 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
     Số gấu bông một người làm được là:
                 195:15= 13 (con)
     Số gấu bông 390 người làm được là:
                 390 x 13 = 5070 (con)
                                   Đáp số: 5070 con gấu bông
  xin hay  nhất ạ!

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )