Toán Lớp 5: Có tam học sinh gioi thi nhận đươc 40quyên vở. Hỏi theo mức đó với 40hoc sinh giỏi thì nhận được bao nhiu quyển vở

Question

Toán Lớp 5: Có tam học sinh gioi thi nhận đươc 40quyên vở. Hỏi theo mức đó với 40hoc sinh giỏi thì nhận được bao nhiu quyển vở, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 33 phút 2022-06-14T23:56:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Mỗi học sinh giỏi nhận được số quyển vở là:
  40 : 8 = 5 (quyển vở)
  40 học sinh giỏi thì nhận được số quyển vở là:
  40 xx 5 = 200 (quyển vở)
                  Đáp số: 200 quyển vở 

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   1 học sinh giỏi thì nhận được:
  40 : 8 = 5 (quyển)
  40 học sinh gỏi thì nhận được:
  40 × 5 = 200 (quyển)
      Đ/s: 200 quyển

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )