Toán Lớp 5: Có một số vở cô giao chia cho các bạn nếu chia cho mỗi bạn 16 quyển vở thì chia được cho 30 bạn còn nếu chia cho mỗi bạn 20 quyểnthif c

Question

Toán Lớp 5: Có một số vở cô giao chia cho các bạn nếu chia cho mỗi bạn 16 quyển vở thì chia được cho 30 bạn còn nếu chia cho mỗi bạn 20 quyểnthif chia được cho bao nhiêu bạn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 4 tuần 2022-05-31T22:55:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài giải
  Số quyển vở cô giáo có là:
  16 xx 30 = 480  ( quyển vở )
  Nếu chia cho mỗi bạn 20 quyển thì mỗi bạn được chia cho số quyển vở là:
  480 : 20 = 24  ( quyển vở )
  Vậy với số vở đó nếu chia cho 20 bạn thì mỗi bạn được chia 24 quyển vở.
  Đáp số: 24 quyển vở
  $#No copy$

 2. Giải đáp: 24 bạn
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    Số vở cô giao chia cho các bạn là:
                  16 nhân 30 = 480 (quyển )
  Nếu chia cho mỗi bạn 20 quyển thì chia được cho:
                   480:20 = 24 (bạn)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )