Toán Lớp 5: Có hai thùng nước mắm. Thùng to đựng nhiều thùng nhỏ 2,3l. Nếu rót bớt ở thùng nhỉ ra 5,42l thì thùng nhỉ còn lại là 7,6l. Hỏi lúc đầu

Question

Toán Lớp 5: Có hai thùng nước mắm. Thùng to đựng nhiều thùng nhỏ 2,3l. Nếu rót bớt ở thùng nhỉ ra 5,42l thì thùng nhỉ còn lại là 7,6l. Hỏi lúc đầu mỗi thùng đựng được bao nhiêu lít nước mắm ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 23 phút 2022-04-20T00:16:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thùng nhỏ lúc đầu đựng số lít là : 
      7,6 + 5,42 = 13,02 ( lít )
  Thùng to lúc đầu đựng số lít là :
    13,02 + 2,3 = 15 ,32 ( lít ) 
                 Đáp số :  Thùng nhỏ : 13,02 lít
                                Thùng to : 15 , 32 lít
   

 2. Lúc đầu thùng nhỏ đựng được số lít nước mắm là :
  5,42 + 7,6 = 13,02 ( l )
  Lúc đầu thùng to đựng được số lít nước mắm là :
  13,02 + 2,3 = 15,32 ( l )
  Đáp số : thùng nhỏ đựng 13,02l ; thùng to đựng 15,32l
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )