Toán Lớp 5: Có bao nhiêu phân số thập phân có tử số là 3, lớn hơn 1/34 và nhỏ hơn 1/8??? Nhanh giúp mik với!!

Question

Toán Lớp 5: Có bao nhiêu phân số thập phân có tử số là 3, lớn hơn 1/34 và nhỏ hơn 1/8???
Nhanh giúp mik với!!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 2 tháng 2022-12-21T07:10:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Dựa vào tính chất các phân số có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số càng bé thì phân số đó càng lớn mà làm.
  Giải
  Nhân cả tử số và mẫu số hai phân số 1/8 và 1/34 với 3, ta có:
  1/8 = 3/24
  1/34 = 3/102
  Vì 3/102 < 3/101 <…< 3/23 <3/24 nên 1/8 < 3/101 <…< 3/23 <  1/34
  Mà phân số thập phân là số có mẫu là 10;100;1000;…
  Vậy có 1 phân số thập phân
  Số đó: 3/100

 2. Giải đáp: 3/100 hay 0,03.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi phân số cần tìm là x/3.
  Ta có:
  1/34=(1×3)/(34×3)=3/102
  1/8=(1×3)/(8×3)=3/24
  -> 3/102<x/3<3/24
  <=> 102>x>24
  => x=100.
  Vậy phân số cần tìm là 3/100 hay 0,03.
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )