Toán Lớp 5: Có 8 học sinh biết rằng trung bình mỗi em mỗi giờ may được 1 cái áo. Hỏi các em làm trong 5 giờ được bao nhiêu cái áo?

Question

Toán Lớp 5: Có 8 học sinh biết rằng trung bình mỗi em mỗi giờ may được 1 cái áo. Hỏi các em làm trong 5
giờ được bao nhiêu cái áo?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 5 ngày 2022-06-17T07:38:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   40 cái áo 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                          Mỗi giờ 8 em may được số cái áo là :
                                       8 xx 1 = 8 ( cái áo )
                          Các em làm trong 5 giờ may được số cái áo là :
                                       8 xx 5 = 40 ( cái áo )
                                              Đáp số : 40 cái áo 

 2. ~ Bạn tham khảo ~
  8 học sinh mỗi học sinh làm được số cái áo là :
  8 xx 1 = 8 ( cái )
  5 giờ các em làm được số cái áo là :
  8 xx 5 = 40 ( cái )
  Đáp số ; 40 cái áo
  $#Vịt vàng$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )