Toán Lớp 5: có 6 túi gạo nếp, mỗi túi có 3,25kg và 7 túi gạo tẻ, mỗi túi có 3,5kg. hỏi có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp và gạo tẻ?

Question

Toán Lớp 5: có 6 túi gạo nếp, mỗi túi có 3,25kg và 7 túi gạo tẻ, mỗi túi có 3,5kg. hỏi có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp và gạo tẻ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 37 phút 2022-06-04T17:31:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Có tất cả số gạo là:
    3,25 × 6 + 3,5 × 7 = 44 (kg)
             Đáp số: 44 kg

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   6 túi gạo nếp nặng :
         3,25 × 6 = 19,5 ( kg )
   7 túi gạo tẻ nặng :
         3,5 × 7 = 24,5 ( kg )
   Có tất cả số kg gạo nếp và gạo tẻ là :
         19 , 5 + 24 , 5 = 44 ( kg )
                                Đáp số : 4 kg gạo

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )