Toán Lớp 5: có 3 vòi chảy vào bể vòi 1 3h chảy dầy bể vòi 2 chảy 4 giờ dầy bể vòi 3 6 giờ cạn bể hỏi nếu 3/5 nước có sẵn mà mở 3 vòi cùng một lúc t

Question

Toán Lớp 5: có 3 vòi chảy vào bể vòi 1 3h chảy dầy bể vòi 2 chảy 4 giờ dầy bể vòi 3 6 giờ cạn bể hỏi nếu 3/5 nước có sẵn mà mở 3 vòi cùng một lúc thì sau bao nhiêu giờ đầy bể, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 1 tuần 2022-06-15T18:41:25+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1.       Mỗi giờ , vòi một chảy được là :
            1 : 3 = 1/3 ( bể )
        Mỗi giờ , vòi hai chảy được là :
             1 : 4 = 1/4 ( bể )
        Mỗi giờ , vòi ba giảm được là :
            1 : 6 = 1/6 ( bể )
         Mỗi giờ , khi mở 3 vòi , bể tăng được là :
            1/3 + 1/4 – 1/6 = 5/12 ( bể )
          Thời gian để bể đó đầy là : 
            ( 1 – 3/5 ) : 5/12 = 24/25 ( giờ )
                                 Đáp số : 24/25 giờ .

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )