Toán Lớp 5: có 2 thùng đựng nước, thùng thứ nhất đựng ít hơn thùng thứ hai 2 1/2 lít nước sau khi lấy 3 1/4 lít nước ở thùng thứ nhất thì thùng này

Question

Toán Lớp 5: có 2 thùng đựng nước, thùng thứ nhất đựng ít hơn thùng thứ hai 2 1/2 lít nước sau khi lấy 3 1/4 lít nước ở thùng thứ nhất thì thùng này còn lại 2,5 lít nước.Hỏi lúc đầu cả hai thùng có tất cả bao nhiêu lít nước, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 6 ngày 2022-06-11T21:17:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.            Bài giải:
  3 1/4 lít nước = 3,25 lít nước 
  Số lít nước thùng 1 lúc đầu là:
         2,5 + 3,25 = 5,75 lít nước 
  1/2 lít = 0,5 lít
  Thùng thứ 2 lúc đầu có số lít nước là:
         5,75 + 0,5 = 6,25 lít nước
              Đáp số: thùng 1: 5,75 lít nước
                            thùng 2: 6,25 lít nước 

 2. Đổi 3 1/4l= 3,25l
  Số lít nước thùng 1 lúc đầu là :
  2,5 + 3,25 = 5,75(l)
  Đổi 1/2l=0,5l
  Thùng thứ 2 lúc đầu có số lít nước là :
  5,75 + 0,5 = 6,25(l)
            
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )