Toán Lớp 5: có 125 thùng chứa hàng, mỗi thùng chứa được 3 tạ hàng. nếu dùng 25 xe ô tô để chở hết số hàng đó thì trung bình mỗi xe phải chở bao nhi

Question

Toán Lớp 5: có 125 thùng chứa hàng, mỗi thùng chứa được 3 tạ hàng. nếu dùng 25 xe ô tô để chở hết số hàng đó thì trung bình mỗi xe phải chở bao nhiêu tạ hàng?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 7 tháng 2022-05-01T05:43:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   15 Tạ
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                      Giải:
  125 thùng chứa số tấn là:
       125.3=375( tạ )
  Mỗi xe chở được số tấn hàng là:
         375 :  25=15(tạ)
  Tóm tắt (nếu bạn cần)
  125 thùng :375 tạ
  25 xe chở :…….tạ

 2. Giải
  nếu dùng 25 xe ô tô để chở hết số hàng đó thì trung bình mỗi xe phải chở số tạ hàng là :
  125 x  3 : 25 = 15 ( tạ)
  Đáp số : 15 tạ 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )