Toán Lớp 5: Có 1 thửa ruộng,sau khi người 1 cày xong 8 giờ,người hai cày xong 6 giờ.Biết sau 5 giờ làm việc,người hai đầy hơn người 1 là 800 m vuôn

Question

Toán Lớp 5: Có 1 thửa ruộng,sau khi người 1 cày xong 8 giờ,người hai cày xong 6 giờ.Biết sau 5 giờ làm việc,người hai đầy hơn người 1 là 800 m vuông.Hỏi diện tích thửa ruộng., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 2 tháng 2022-06-04T12:51:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  3840 m2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Phân số chỉ người thứ nhất cày trong 1 giờ là:
           1 : 8 = 1/8 ( thửa ruộng )
  Phân số chỉ người thứ hai cày trong 1 giờ là:
           1 : 6 = 1/6 ( thửa ruộng )
  Phân số chỉ người thứ nhất cày trong 5 giờ là:
           1/8 x 5 = 5/8 ( thửa ruộng )
  Phân số chỉ người thứ hai cày trong 5 giờ là:
           1/6 x 5 = 5/6 ( thửa ruộng )
   800 m2 ứng với phân số là :
           8/6 – 5/8 = 5/ 24 ( thửa ruộng )
  Diện tích thửa ruộng là:
          800 : 5/24 = 3840 ( m2 )
         Đáp số:  3840 m2

 2. Giải đáp:
  3840m²
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Phân số chỉ người thứ nhất cày trong 1 giờ là:
  1 : 8 = 1/8 (thửa ruộng)
  Phân số chỉ người thứ hai cày trong 1 giờ là:
  1 : 6 = 1/6 (thửa ruộng)
  Phân số chỉ người thứ nhất cày trong 5 giờ là:
  1/8 × 5 = 5/8 (thửa ruộng)
  Phân số chỉ người thứ hai cày trong 5 giờ là:
  1/6 × 5 = 5/6 (thửa ruộng)
  800m² ứng với phân số là:
  5/6 – 5/8 = 5/24 (thửa ruộng)
  Diện tích thửa ruộng là:
  800 : 5/24 = 3840 (m²)
  Đáp số: 3840m²

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )