Toán Lớp 5: Chuyển hỗn số 5 và 4/7 thành phân số, ta được:-.. B/Số thập phân có hai mươi ba đơn vị,mười năm phần trăm viết là:– C/ Chữ số

Question

Toán Lớp 5: Chuyển hỗn số 5 và 4/7 thành phân số, ta được:……
B/Số thập phân có hai mươi ba đơn vị,mười năm phần trăm viết là:……..
C/ Chữ số 8 trong số 72,805 có giá trị là:….., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 4 ngày 2022-06-18T23:17:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. -Chuyển hỗn số 5 và 4/7 thành phân số, ta được: 5 4/7=\frac{5xx7+4}{7}=39/7
  -Số thập phân có hai mươi ba đơn vị,mười năm phần trăm viết là: 23,15
  – Chữ số 8 trong số 72,805 có giá trị là: 8/10 hay 0,8   
   

 2. a) 54/7 = (5 × 7 + 4) / 7 = 39/7
  b)Số thập phân có hai mươi ba đơn vị,mười năm phần trăm viết là: 23,05
  c) Chữ số 8 trong số 72,805 có giá trị là: 8/10

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )