Toán Lớp 5: chu vi 1 khu đất bằng 360m. Nếu chiều rộng tăng và đồng thời giảm chiềudài đi 8m thì khi đó chiều dài bằng 7/2 chiều rộng tính diện tíc

Question

Toán Lớp 5: chu vi 1 khu đất bằng 360m. Nếu chiều rộng tăng và đồng thời giảm chiềudài đi 8m thì khi đó chiều dài bằng 7/2 chiều rộng tính diện tích khu đất đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dạ Nguyệt 6 tháng 2022-06-20T16:16:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Nửa chu vi của khu đất là:
  360 : 2=180(m)
  Tổng số phần bằng nhau là:
  7 + 2=9(phần)
  Chiều dài khu đất là:
  180 : 9 ×7 +8=148(m)
  Chiều rộng khu đất là:
   180 – 148=32(m)
  Diện tích khu đất là:
  148 × 32=4736(m²)
  Đ/S: 4736m²

 2. Nửa chu vi khu đất là:
  360 : 2 = 180m
  Nếu tăng chiều rộng và giảm chiều dài thì nửa chu vi không đổi
  Tổng số phần bằng nhau là:
  7 + 2 = 9 phần
  Chiều dài là: 180 : 9 × 7 + 8 = 148m
  Chiều rộng là: 180 – 148 = 32m
  Diện tích khu đất là: 148 × 32 = 4736m^2
  Đáp số: 4736m^2
  Gửi bạn
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )