Toán Lớp 5: Chú thợ cần cắt tấm tôn hình chữ nhật có kích thước 2,2 m x 0,9 m thành các mảnh tôn HCN có kích thước 0,6 m x 0,3 m để gò thành các hộ

Question

Toán Lớp 5: Chú thợ cần cắt tấm tôn hình chữ nhật có kích thước 2,2 m x 0,9 m thành các mảnh tôn HCN có kích thước 0,6 m x 0,3 m để gò thành các hộp đựng phụ tùng xe máy .
a) Em chỉ giúp chú cách cắt như thế nào để tiết kiệm nhất nhé .( không phải bỏ đi miếng tôn nhỏ nào ).
b) Nếu môi hộp cần 5 mảnh tôn thì cần cắt bao nhiêu tấm tôn để đủ gò 120 hộp đựng phụ tùng ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 2 tháng 2022-11-24T01:30:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài giải :

                                               a) Số mảnh tôn chia theo chiều rộng là :

                                                                  0,9 : 0,3 = 3 ( mảnh tôn )

                                                   Số mảnh tôn chia theo chiều dài là :

                                                                  2,4 : 0,6 = 4 ( mảnh tôn )

                           Như vậy , một tấm tôn có thể chia được số mảnh tôn là :

                                                                  3 x 4 = 12 ( mảnh tôn ) 

                               b) Số mảnh tôn cần sử dụng để gò đủ 120 hộp phụ tùng là :

                                                                 120 x 5 = 600 ( mảnh tôn )

                                                                 Số tấm tôn cần cắt là :

                                                                  600 : 12 = 50 ( tấm tôn )

                                                                                Đ/S : a) 12 mảnh tôn 

                                                                                       b) 50 tấm tôn 

   

 2. Đề:  Chú thợ cần cắt tấm tôn hình chữ nhật có kích thước 2,2 m x 0,9 m thành các mảnh tôn HCN có kích thước 0,6 m x 0,3 m để gò thành các hộp đựng phụ tùng xe máy . 
  a) Em chỉ giúp chú cách cắt như thế nào để tiết kiệm nhất nhé .( không phải bỏ đi miếng tôn nhỏ nào ). 
  b) Nếu môi hộp cần 5 mảnh tôn thì cần cắt bao nhiêu tấm tôn để đủ gò 120 hộp đựng phụ tùng ?   

  Giải :
  a) Số mảnh tôn chia theo chiều rộng là :
      0,9 : 0,3 = 3 ( mảnh)
   Số mảnh tôn chia theo chiều dài là :
    2,4 : 0,6 = 4 ( mảnh )
   Như vậy , một tấm tôn có thể chia được số mảnh tôn là :
    3 x 4 = 12 ( mảnh) 
  b) Số mảnh tôn cần sử dụng để gò đủ 120 hộp phụ tùng là :
   120 x 5 = 600 (mảnh )
  Số tấm tôn cần cắt là :
   600 : 12 = 50 (tấm )
   Đ/S : a) 12 mảnh tôn 
            b) 50 tấm tôn 

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )