Toán Lớp 5: cho tam giác ABC có diện tích là 480cm2. trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM = MC. Tính diện tích tam giác AMC

Question

Toán Lớp 5: cho tam giác ABC có diện tích là 480cm2. trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM = MC. Tính diện tích tam giác AMC, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 3 ngày 2022-04-19T12:42:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ~ gửi bạn ~
  Giải đáp:
  240 cm^2 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích ΔAMC là:
  480 : (1 + 1) xx 1 =  240 (cm^2)
  Đáp số: 240 cm^2

  toan-lop-5-cho-tam-giac-abc-co-dien-tich-la-480cm2-tren-canh-bc-lay-diem-m-sao-cho-bm-mc-tinh-di

 2. Ta có hình sau : ( hình 1 ) 
  => Vì BM = MC nên trên cạnh BC lấy điểm M cũng chính là lấy trung điểm M
  -> Diện tích ΔAMC = 1/2 diện tích ΔABC
  Diện tích tam giác AMC là :
  480 div 2 = 240 ( cm² )
  Đáp số : 240 cm²

  toan-lop-5-cho-tam-giac-abc-co-dien-tich-la-480cm2-tren-canh-bc-lay-diem-m-sao-cho-bm-mc-tinh-di

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )