Toán Lớp 5: Cho tam giác ABC có diện tích 180 cm2. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM = 1/2 BC. Trên AM lấu E sao cho AE = 2/3 AM. Tính diện tích t

Question

Toán Lớp 5: Cho tam giác ABC có diện tích 180 cm2. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM = 1/2 BC. Trên AM lấu E sao cho AE = 2/3 AM. Tính diện tích tam giác ABE?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 2 tháng 2022-11-23T20:05:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   S \triangle ABM = 1/2 S\triangleABC
   Diện tích tam giác ABM là : 
  180 : 2 = 90 ( cm² )  
  S\triangleABE = 2/3S\triangleABM
  Diện tích tam giác ABE là : 
  90 * 2 : 3 = 60 ( cm²  )

 2. Diện tích tam giác ABM = 1/2 diện tích tam giác ABC ( chung chiều cao hạ từ A ; BM = 1/2 BC )
  Diện tích tam giác ABM là :
  180 xx 1/2 = 90 ( cm^2 )
  Diện tích tam giác ABE = 2/3 diện tích tam giác ABM ( chung chiều cao hạ từ B ; AE = 2/3 AM )
  Diện tích tam giác ABE là :
  90 xx 2/3 = 60 ( cm^2 )
                    Đáp số : 60cm^2
  #dtkc

  toan-lop-5-cho-tam-giac-abc-co-dien-tich-180-cm2-tren-canh-bc-lay-diem-m-sao-cho-bm-1-2-bc-tren

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )