Toán Lớp 5: Cho số có 2 chữ số. Nếu lấy số đó chia cho tích các chữ số của nó ta được thương là 5 dư 2. Tìm số đó, biết rằng chữ số hàng chục của n

Question

Toán Lớp 5: Cho số có 2 chữ số. Nếu lấy số đó chia cho tích các chữ số của nó ta được thương là 5 dư 2. Tìm số đó, biết rằng chữ số hàng chục của nó gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 28 phút 2022-06-17T06:08:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. # tcv
  Gọi số cần tìm là ab
  Vì a = b x 3 nên ta có :
  3 = 1 xx 3
  6 = 2 xx 3
  9 = 3 xx 3
  Nhận xét : 
  31 : 3 = 10 ( dư 1 ) -> loại
  62 : 12 = 5 ( dư 2 ) -> chọn
  Vậy số cần tìm là 62
  Đáp số : 62

 2. Giải đáp:
  gọi số cần tìm là : $\overline{ab}$
  theo bài ra ta có :
  5 x a x b + 2 = $\overline{ab}$
  5 x a x b = $\overline{ab}$ – 2 
  với b = 2 ⇒ a = 3 x b = 3×2 = 6
  với b = 7 ⇒ a = 3 x b = 3 x 7 = 21 (ta loại)
  vậy số cần tìm là : 32
                                                          
  32 : 6 = 5 (dư 2)
  XIN HAY NHẤT CHO NHÓM Ạ
  NO COPPY

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )