Toán Lớp 5: Cho số 100000…8 có … là 2021 chữ số 0 Em hãy cho biết số đó có chia hết cho 9 không?

Question

Toán Lớp 5: Cho số 100000…8 có … là 2021 chữ số 0
Em hãy cho biết số đó có chia hết cho 9 không?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thư 6 tháng 2022-06-21T05:56:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số chia hết cho 9 khi tổng các chữ số của số đó chia hết cho 9
  Ta có: 1000…8 có 2021 chữ số 0
  Thì 1+0+0+…+0+8=1+8=9 chia hết cho 9
  Vậy số 10000…8 chia hết cho 9

 2. Ta có
  Tổng các chữ số của số đó là 9 vì tổng …(2021 chữ số 0) bằng 0 nên ta tính tổng :1+0+8=9
  =>Mà 9 chia hết cho 9 nên số đó chia hết cho 9

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )