Toán Lớp 5: Cho phân số 23/83 . Hãy tìm số tự nhiên a sao cho bớt a ở tử số và thêm a vào mẫu số ta được một phân số mới có giá trị bằng 2/7

Question

Toán Lớp 5: Cho phân số 23/83 . Hãy tìm số tự nhiên a sao cho bớt a ở tử số và thêm a vào mẫu số ta được một phân số mới có giá trị bằng 2/7, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 1 tháng 2022-12-21T07:52:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 7
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số cần thêm vào là a. ta có: 5+a/11+a=2/3
      Suy ra: (5+a)nhân 3= (11+a)nhân 2. Suy ra: 15+3a= 22+2a. Suy ra: a=7
   

 2. Giải đáp:1
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có :
  $\frac{2}{7}$=$\frac{2X12}{7X12}$ =$\frac{24}{84}$ 
  Số tự nhiên a là:
                            84-83=1
                                       Đáp số:1
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )