Toán Lớp 5: Cho một hình chữ nhật có diện tích 33,28dm2. Nếu chiều dài tăng lên 1,2dm và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật mới là 3

Question

Toán Lớp 5: Cho một hình chữ nhật có diện tích 33,28dm2. Nếu chiều dài tăng lên 1,2dm và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật mới là 39,52dm2. Tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đã cho ra đơn vị dm2., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 2 tháng 2022-11-24T01:08:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi x(m), y(m) lần lượt là chiều dài và chiều rộng của hcn( x>1,2, y>0)
  – Diện tích ban đầu của hình chữ nhật là:
         xy=33,28 dm2(1)
   Nếu chiều dài tăng lên 1,2dm và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật mới là 39,52dm2:
          (x+1,2).y= 39,52 dm2(2)
  Từ (1) và (2), ta có:
  Gọi x(m), y(m) lần lượt là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật ( x>1,2, y>0)
  – Diện tích ban đầu của hcn là:
         xy=33,28 dm2(1)
   Nếu chiều dài tăng lên 1,2dm và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật mới là 39,52dm2:
          (x+1,2).y= 39,52 dm2(2)
  Từ (1) và (2), ta có:
      \(\left[ \begin{array}{l}xy = 33,28\\ (x + 1,2)y = 39,52\end{array} \right.\) 
      \(\left[ \begin{array}{l}x= 6,4\\y=5,2\end{array} \right.\) 
  Vậy. x = 5,4, y = 5,2

 2. gọi x(m), y(m) lần lượt là chiều dài và chiều rộng của hcn( x>1,2, y>0)
  – Diện tích ban đầu của hcn là:
         xy=33,28 dm2(1)
  Nếu chiều dài tăng lên 1,2dm và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật mới là 39,52dm2:
          (x+1,2).y= 39,52 dm2(2)
  Từ (1) và (2), ta có:
          $\left \{ {{xy=33,28} \atop {(x+1,2)y=39,52}} \right.$ 
  ⇔ $\left \{ {{y=5,2} \atop {x=6,4}} \right.$ 
  Vậy…
  #tyt
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )