Toán Lớp 5: cho lần lượt vào hộp bắt đầu là viên bi đỏ , vàng , xanh . tiếp tục theo thứ tự đó cho đến hết 2000 viên bi . a ) hỏi viên bi thứ 1985

Question

Toán Lớp 5: cho lần lượt vào hộp bắt đầu là viên bi đỏ , vàng , xanh . tiếp tục theo thứ tự đó cho đến hết 2000 viên bi . a ) hỏi viên bi thứ 1985 là viên màu gì ?
b) ko nhìn vào hộp phải lấy ra ít nhất b/n viên bi để chắc chắn rằng trong các viên bi lấy ra bao giờ cũng có đủ ba viên màu đỏ , vàng , xanh ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 2 ngày 2022-12-21T14:14:49+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
    a, Vì cho lần lượt các viên bi vào hộp theo thứ tự: đỏ, vàng, xanh rồi lại lặp lại: đỏ, vàng,

  xanh nên để tìm được viên thứ 1985 có màu gì thì ta cần tìm số dư của 1985 cho 3

  Ta có: 1985=3×661+2 nên viên thứ 1985 là viên màu vàng

  b, Ta có: 2000=3×666+2 nên hai viên cuối cùng sẽ có màu đỏ và màu vàng

  Vậy trong 2000 viên có 666+1=667 viên bi đỏ, 666+1=667 viên bi vàng và 666 Viên Bi Xanh
  Giải Thích Cái Bước Giải:Vì 1890 Chia 4 Dư 2 Theo Cái Thứ Tự Thì 1890 Chính Là Viên Bi Màu Đỏ Điểm Mẫu Chốt Áp Dụng mà Làm Theo Công Thức                                                                                                                                                                                                                   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )