Toán Lớp 5: Cho hình vuông ABCD . Biết diện tích của hình vuông có cạnh gấp đôi cạnh hình vuông ABCD và có diện tích là 144 cm ² .Hỏi hình vuông có

Question

Toán Lớp 5: Cho hình vuông ABCD . Biết diện tích của hình vuông có cạnh gấp đôi cạnh hình vuông ABCD và có diện tích là 144 cm ² .Hỏi hình vuông có cạnh gấp 3 lần cạnh hình vuông ABCD vậy diện hình hình đó là ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 1 ngày 2022-06-18T17:15:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  Giải đáp Lời giải và giải thích chi tiết: 
  Ta có: 144 = 12 x 12
  ⇒ Hình vuông có diện tích gấp đôi hình vuông ABCD có cạnh là 12m.
  Cạnh của hình vuông ABCD là:
                 12 : 2 = 6 ( m )
  Cạnh của hình vuông có cạnh gấp 3 lần cạnh hình vuông ABCD là:
                 6 x 3 = 18 ( m )
  Diện tích của hình vuông có cạnh gấp 3 lần hình vuông ABCD là:
               18 x 18 = 324 ( m² )
  Đáp số: 324m²
   $@Mia$

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: 144 = 12 x 12
  → Hình vuông có diện tích gấp đôi hình vuông ABCD có cạnh là 12cm.
  Cạnh của hình vuông có cạnh gấp 3 lần cạnh hình vuông ABCD là:
  12 : 2 = 6 (cm)
  Cạnh của hình vuông có cạnh gấp 3 lần cạnh hình vuông ABCD là:
  6 x 3 = 18 (cm)
  Diện tích của hình vuông có cạnh gấp 3 lần hình vuông ABCD là:
  18 x 18 = 324 (cm²)
  Đáp số: 324cm²

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )