Toán Lớp 5: cho hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 15,6m và 9,5m. Nếu kéo dài đáy lớn thêm 3,5m thì diện tích tàg thêm 7m2. tính diện tích hì

Question

Toán Lớp 5: cho hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 15,6m và 9,5m. Nếu kéo dài đáy lớn thêm 3,5m thì diện tích tàg thêm 7m2. tính diện tích hình thang ban đầu., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 3 tháng 2022-01-15T10:02:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. chiều cao hình thang là:7×2÷3,5=4m
  Diện tích hình thang là: (15,6 +9,5) ×4÷2=50,2 (m2)

 2. Bạn vẽ hình ra sẽ thấy tăng thêm đáy lớn 3,5m thì hình mới hơn hình cũ 1 hình tam giác 7m2.Mà biết đáy hình tam giác thì tính được Chiều cao của nó mà chiều cao của nó chihs lf chiều cao của hình thang.

  Vậy Chiều cao hình thang(hay tam giác ) là:

          (7 x 2) : 3,5 = 4 (cm)

  Vậy DT hình thag ban đầu là:

            (15,6 + 9,5) x 4 : 2 = 50,2 (cm2)

                      Đ/S: 50,2 cm2

  Gửi bạn

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )