Toán Lớp 5: Cho hình thang ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Biết diện tích tam giác OAD là 18 cm2, và OA = 1/3 OC. Tính diện tích hình

Question

Toán Lớp 5: Cho hình thang ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Biết diện tích tam giác OAD là 18 cm2, và OA = 1/3 OC. Tính diện tích hình thang ABCD?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 17 phút 2022-06-18T01:24:20+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. @hanguyenkhanh
  HTG OAD và HTG ODC có cùng chiếu cao hạ từ đỉnh D và đáy OA = $\frac{1}{3}$ đáy OC nên diện tích HTG  OAD = $\frac{1}{3}$diện tích HTG ODC.
     Vậy diện tích HTG ODC là:
      18 x 3 = 54 (cm²)
  Diện tích HTG ADC là:
   54 +18= 72(cm²)
  HTG ADC và HTG BDC có cùng chiếu cao và cung đáy DC nên diện tích HTG ADC = diện tích HTG BDC. Vậy diện tích HTG BDC là 72cm².
  Diện tích HTG OBC là:
   72-54=18(cm²)
  HTG OBC và HTG OBA có cùng chiều cao hạ từ đỉnh B và đáy OA = $\frac{1}{3}$  đáy OC nên diện tích HTG OBA=$\frac{1}{3}$ diện tích HTC OBC.
     Vậy diện tích HTG OBA là:
      18 : 3 = 6(cm²)
   Diện tích hình thang ABCD là:
    54+18+18+ 96(cm²)
     Đáp số: 96 cm²
  Chúc bạn học tốt ^_^
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )